ViTre opdatering

Gratis opdatering af ViTal, ViseOrd og ViTex

Seneste opdatering af programmerne ViTal, ViTex og ViseOrd hentes i en samlet pakke, kaldet ViTre-opdateringen, ved at klikke på en af knapperne nedenfor.

Nyt i ViTre 103 (p.t. kun på dansk)

ViTre opdateringen svarer til DVD 103 som indeholder:
ViTal, DiTex: 5.5.1
ViTex, DiDoc: 2.6.2
ViseOrd, ViTor, DiLet: 4.9.1

ViTre 103 indeholder udover generelle rettelser og forbedringer også fuld understøttelse i ViTal og ViseOrd af ikke-latinske sprog som fx russisk, græsk og kinesisk.Derudover er oplæsning af hjemmesider med ViTal i Internet Explorer forbedret så man får en mere flydende oplæsning.

ViTre 102 indeholder en rettelse af en fejl under oplæsning med ViTal samt generelle forbedringer.

ViTre 100 og 101 tilbyder helt ny oplæsningsfunktion i ViseOrd:
Hold CTRL nede mens du klikker på forslaget, så hører du hele sætningen der er skrevet indtil nu inklusiv det foreslåede ord.

I ViTre 101 følger der en ny Viseord ordbog med (Vet Pharmacology.Ordbog) som omhandler veterinærmedicin. ordbogen er udarbejdet af Amalie Hertel & Simon Smed Sørensen. Ordbogen installeres automatisk sammen med ViTre opdateingen.

Derudover er der generelle forbedringer af ViTal og ViseOrd samt der er rettet en oplæsningsfejl hvis man anvender Carsten som stemme.

Fra tidligere opdateringer

Udvidet support med ordforslag i Adobe Reader X, XI og DC

Dobbeltklik oplæsning i PDF filer samt oplæsning af "sticky note" mærker i PDF filer.
Nye stemmer understøtter bl.a. kinesisk og koreansk.

ViTal og ViTex - forbedret langsom oplæsning i ViTal og ViTex. Med den nye indstilling "Automatisk Ro" vil langsom oplæsning lyde langt bedre end før. Ønsker man at anvende den gamle metode til at styre ordpause skal "Automatisk ro" fravælges, og justering foretages via indstillingen "Ro". Som standard er "Automatisk Ro" slået til.

ViTal og ViTex - Udtalebogens format er forbedret så udtalerettelser på ikke latinske sprog, fx. arabisk, russisk og græsk kan håndteres. Denne rettelse betyder også at man kan rette oplæsning af for eksempel matematik opgaver i PDF filer, fordi det nye format understøtter udtaletilpasning af matematiske tegn.

ViTal læser hurtigt og effektivt højt med C-pen TS1, som er integreret i ViTal til direkte oplæsnig af den markerede tekst.
ViTal læser med bogstavlyde, og man kan selv lave nye bogstavlyde.
ViseOrd - her kan man nu justere synligheden/gennemsigtigheden af forslagsvinduet.
ViseOrd - korrekturregler kan gemmes og hentes uafhængigt af profilernes øvrige opsætninger.

Derudover er mange af Acapela stemmerne opgraderet til version 9. Nye og meget forbedrede udtaler i specielt Rasmus og Mette er hermed også gratis og kan downloades. Hent og læs mere om Acapela stemmer til ViTre her.

 
Klik på link for opdatering:

    ViTre pakken med dansk brugerflade

    ViTre pakken med svensk brugerflade - på svensk kaldes ViseOrd "VisaOrd".

    ViTre (DiTres) pakke med spansk brugerflade - på spansk hedder programmerne ikke ViTal, ViseOrd og ViTex men i stedet DiTex, DiLet og DiDoc.

    ViTre pakke med engelsk brugerflade - vær opmærksom på at programmet ViseOrd hedder ViTor i den engelske version.

    ViTre pakke med tysk brugerflade - vær opmærksom på at programmet ViseOrd hedder ViTor i den tyske version.