Links og kontaktinfo

ScanDis - Leverandør af IT-støtten
Bestilling af hjælpemidler skal foregå via Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens elektroniske system SPS2005.
Du skal åbne ”bevillingslisten” for den enkelte elev.
Tryk på knappen ”ORDRE”. Herefter åbner et nyt vindue, der hedder ORDRE.
 
Udfyld den øverste del med: leveringsadresse, fakturaoplysninger, EAN, kontaktperson m.v.
Nederst på siden er en tabel. I kolonnen ”Status” skal du ændre til ”Bestilt” ud for de bevilgede linier.
Tryk på ”Opdater”. Hold øje med at der kommer en besked i nederste vestre hjørne ”Ordre er rettet”
 
Nu kan vi se bestillingen i vores ordresystem, hvorefter vi ændrer ”Status” til ”Under Behandling”. Der bliver sendt en mail til kontakt personen med bestillingsoplysninger.
Udstyr som Kvalitet- og Tilsynsstyrelsen har besluttet skal være på lager vil blive leveret indenfor 5 arbejdsdage, dette omfatter også komplette startpakker.
 
Når varen er leveret bliver ”Status” i SPS2005 ændret til leveret i SPS2005 og der bliver sendt en mail til kontaktpersonen.
 
Efter udstyret er leveret, vil undervisningsinstitutionen modtage en faktura på det leverede fra ScanDis. Fakturabeløbet er ikke nødvendigvis identisk med det bevilgede da Kvalitet- og Tilsynsstyrelsen har en genbrugsordning, der sikrer maksimal genbrug af alt det IT-udstyr, som i tidens løb er indkøbt til styrelsens støtteordning. Undervisningsinstitutionen kan ikke indkøbe andre produkter end det bevilgede.
 
Når undervisningsinstitutionen har betalt fakturaen, skal der søges refusion hos Styrelsen via SPS2005, for at få dækket den faktiske udgift som fremgår af fakturaen fra ScanDis. Ansøgningen skal ske senest 30 dage efter fakturaen er modtaget.
 
Er der øvrige spørgsmål vedr. denne ordnings procedurer, kan man læse på www.spsu.dk, eller kontakte Kvalitet- og Tilsynsstyrelsen på .
 
 
ScanDis A/S
Industrivænget 4
7400 Herning
Tel 96 27 02 20
Fax 97 16 20 77

SUstyrelsen - SPS enhed

SUstyrelsens SPS-enhed - Specialpædagogisk støtte og handicaptillæg

SPS-enheden (eller Kontoret for specialpædagogisk støtte) er den bevilgende myndighed for støtte i form at hjælpemidler til gennemførelse af et studium for personer med nedsat funktion, enten fysisk eller psykisk.

Er man elev og ønsker at undersøge muligheden for at få støtte bør man kontakte den studievejleder på undervisningsinstitutionen man er, eller skal tilknyttes, og få denne til at søge støtten hos SUstyrelses SPS-enhed.

Er man lærer og kan se at en elev har problemer med sit studium på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, bør man sammen med eleven kontakte studievejlederen så det kan undersøges om der er mulighed for at få støtte via SUstyrelsens SPS-ordning.

Nogle undervisningsinstitutioner har udpeget en person som ofte kaldes den SPS-ansvarlige, som samtidig også oftest fungerer som studievejleder. 

Følgende uddannelser er omfattet af SUstyrelsens støtteordning:

  •  Erhvervsuddannelser
  •  Frie grundskoler
  •  Frie kostskoler
  •  Gymnasier og hf
  •  SOSU og PGU
  •  Videregående uddannelser

Læs mere om hvilke uddannelser der er omfattet af støtte direkte fra SUstyrelsen på SPS-enhedens hjemmesiden: http://www.spsu.dk/

Kontoret for specialpædagogisk støtte

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn

Frederiksholms Kanal 25

1210 København K

Telefon: 33 92 60 03

E-mail: sps@ktst.dk