ScanDis - Leverandør af IT-støtten

Når en bevilling på IT-støtte fra SUstyrelsen er modtaget på undervisningsinstitutionen, skal udstyret bestilles hos ScanDis A/S, som i 2005 vandt et EU-udbud vedrørende levering af denne ydelse.

Dette skal ske ved at kopi af bevillingsskrivelsen sendes til ScanDis enten via fax, e-mail eller brev.

Som følgebrev til bevillingen skal som minimum oplyses leveringsadresse, kontaktperson, e-mail til kontaktperson, evt. ean nummer og rekvisitionsnummer som skal bruges i forbindelse med faktureringen. Man kan på SPS-net finde en følgeskrivelse der kan bruges som grundlag for denne følgeskrivelse.

Når en bevilling motaget hos ScanDis er udstyret at betragte som bestilt, og kontaktopersonen vil modtaget en automatisk genereret e-mail fra vores ordresystem om at ordren er modtaget. Udstyr som SUstyrelsen har besluttet skal være på lager vil blive leveret indenfor 5 arbejdsdage; dette omfatter også komplette startpakker.

 Når udstyret er modtaget vil undervisningsinstitutionen modtage en faktura på det leverede fra ScanDis. Fakturabeløbet er ikke nødvendigvis på højde med det bevilgede da SUstyrelsenSUstyrelsen har en genbrugsordning, der sikre maksimal genbrug af alt det IT-udstyr som i tidens løb er indkøbt til styrelsens støtteordning. Dette betyder ikke at undervisningsinstitutionen kan indkøbe andre produkter end det bevilgede på basis af beløbsrammen i bevillingen.

Når undervisningsinstitutionen har betalt fakturaen skal denne søge refusion hos SUstyrelsen, for at få dækket den faktiske udgift som fremgår af fakturaen fra ScanDis.

Har man øvrige spørgsmål vedr. denne ordnings procedurer kan man med fordel læse de andre artikler i denne sektion, eller læse på www.spsu.dk, eller kontakte SUstyrelsen, Kontoret for SPS

ScanDis A/S
Nr.Lindvej 14
7400 Herning
Tel 96 27 02 20
Fax 97 16 20 77

sps@scandis.dk