SUstyrelsen, SPS-enheden

SUstyrelsens SPS-enhed - Specialpædagogisk støtte og handicaptillæg

SPS-enheden (eller Kontoret for specialpædagogisk støtte) er den bevilgende myndighed for støtte i form at hjælpemidler til gennemførelse af et studium for personer med nedsat funktion, enten fysisk eller psykisk.

Er man elev og ønsker at undersøge muligheden for at få støtte bør man kontakte den studievejleder på undervisningsinstitutionen man er, eller skal tilknyttes, og få denne til at søge støtten hos SUstyrelses SPS-enhed.

Er man lærer og kan se at en elev har problemer med sit studium på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, bør man sammen med eleven kontakte studievejlederen så det kan undersøges om der er mulighed for at få støtte via SUstyrelsens SPS-ordning.

Nogle undervisnigsinstitutioner har udpeget en person som ofte kaldes den SPS-ansvarlige, som samtidig også oftest fungerer som studievejleder. 

Følgende uddannelser er omfattet af SUstyrelsens støtteordning:

  •  Erhvervsuddannelser
  •  Frie grundskoler
  •  Frie kostskoler
  •  Gymnasier og hf
  •  SOSU og PGU
  •  Videregående uddannelser

Læs mere om hvikle uddannelser der er omfattet af støtte direkte fra SUstyrelsen på SPS-enhedens hjemmesiden: http://www.spsu.dk/

Kontoret for specialpædagogisk støtte

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

Danasvej 30

1780 København V

Telefon: 33 26 85 40 (kl. 10 - 12.30)

Fax: 33 26 84 91

E-mail: sps@su.dk