ViTal V4.5.5 tillæg

I vejledningen bliver følgende nyheder gennemgået:

Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder:

  • Flag og sprognavn for hver oplæser.
  • Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen.
  • Favoritliste som hjælper med at reducere listen af viste oplæsere i ViTal bjælken.
  • Mulighed for at koble genvejstast på hver oplæser eller vælge en fælles genvejstast for skift af oplæser, f.eks. vælg næste, vælg forrige oplæser.
  • Sortér oplæser listen efter flag, navn, udtale, favorit, sprog eller genvej.
  • Højreklik direkte på en oplæser for hurtig adgang til indstillinger.
  • Udtalebog vises for hver oplæser.
  • Eksporter og importer udtalerettelser.

Lås Tekst- og skærmlæser læser så de følges ved stemmeskift.

Navngiv optagelser inden optagelsen påbegyndes.


Læs her hvilke nyheder ViTal version 4.5.5 indeholder og hvordan de bruges